29 jun. 2008

Frantziako Gobernuak lan denbora erreformatzeko lege proiektua aurkeztu du. Legezko lan denbora 35 orenekoa dela ziurtatu du Xavier Bertrand Frantziako Lan Ministroak. Aldi berean, gaur aurkeztu duten lege proiektuarekin, 35 orenak "indargabetzeko azken etapa" martxan dela azpimarratu du Nicolas Sarkozyk..

Here will be my first attempt to read something in Basque.

Franzia + suffix -ko. The French Government [ergative case; subject of transitive sentence]lan is work. I'm guessing erreformatzeko lege proiektua is a not yet passed reform law. denbora is time.

oren is hour. It appears in several grammatical forms here: orenekoa / orenak. Something about the 35 hour work week, I'm guessing.

aukezstu du is the verb, past tense.

ziurtatu du made sure of...

azpimarratu du emphasized

azken the end

etapa stage, period of time.

I get the sense the French minister of labor is proposing to end the 35 hour work week. Unfortunately I don't have a good dictionary. I've only been studying Basque for 5 days.

No hay comentarios: